Historik

Bergsrådinnan Sophie von Julin (1849-1930) var dotter till ärkebiskop Edvard Bergenheim och gift med bergsrådet Albert von Julin (1846-1906), Fiskars-bolagets första verkställande direktör. Familjen bodde i Stenhuset på Fiskars bruk. Makarna hade sex barn, sönerna Albert och Jacob samt döttrarna Karin, Sara, Brita och Rachel (1884-1976).

Efter Sophie von Julins död 1930 grundade hennes barn en stiftelse för att hedra minnet av sin mor och för att fortsätta hennes sociala verksamhet. Grundkapitalet utgjordes av ett litet antal bankaktier och lägenheten Fridsbo i Bollstad by av Pojo kommun där Sophie von Julin under sin livstid låtit uppföra en bostad för en diakonissa, som hon till en början själv bekostade.

Sophie von Julins dotter Rachel förblev ogift och hade endast sidoarvingar. Hon testamenterade därför hela sin förmögenhet till den stiftelse som bär hennes mors namn. Stiftelsen, som under många år inte kunnat utöva annan verksamhet än att hyra ut Fridsbo åt behövande, fick nu ett mycket betydande tillskott. Så bildades Rachel von Julins fond. Högst hälften av fondens avkastning skall enligt testamentets bestämmelser gå till stipendier och minst hälften till välgörande ändamål.