Anvisningar för sökande

Följande ansökningstid för organisationer och föreningar för år 2024: 1.10-31.10.2023.

Länken till ansökningsblanketten öppnas den 1.10 här.
Vi kommer att skicka besked per e-post till alla sökande under veckorna 51-52; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag. Understöden utbetalas i januari.

 

​Följande ansökningstid för studerande  är april 2023. Endast elektroniska ansökan behandlas.

Länken till ansökningsblanketten öppnas 1.4.2023  här

OBS! Studieregister och närvarointyg är obligatoriska bilagor

Beviljade stipendier för år 2022 finns nu publiserat  här

Utbetalning av stipendier  vecka 29/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://url